Språkvolontär

Vill du bli språkvolontär? Kontakta Brottsofferjouren Sverige som ansvarar för Stöd på eget språk.

E-post: kontakt@boj.se

Telefon: 116 006