Organisationen 2022

Ordförande

Anna-Karin Blomberg

Vice ordförande

Birgitta Eltéus

Kassör

Agneta Ejderskär

Ledamöter

Kurt Karlsson

Anita Andersson

Ersättare

Elisabeth Josefsson

Adjungerad sekreterare/brottsoffersamordnare

Anna Tärneberg