Länkar

Barnens Rätt i Samhället

Brottsofferjouren Sverige

Brottsoffermyndigheten


www.fateg.se

Föreningen För Anhöriga Till En Gärningsman


FöräldraJouren

Allt om föräldraskap och barnuppfostran.


Gryning

Samhällsaktör som ägs gemensamt av kommunerna i Västra Götalands län.


HOPP

Riksorganisationen mot sexuellt övergrepp.


Kränkt

Kränkt är till för dig som känner att du blivit oschysst behandlad på internet.


Kvinnofridslinjen

En nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld.


Novahuset 

Ideell förening som erbjuder stöd och rådgivning till personer som har blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp online som offline.


Polisen i Jönköping


RFSL:s brottsofferjour


Rädda barnen


Rättegångsskolan


Skolverket


Somaya

Kvinno- och tjejjour specialiserade på att skydda och stärka personer utsatta för hedersrelaterad våld och förtryck.


Terrafem

Nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld.


TuvaForum

TuvaForum vänder sig till dig som har gjorts illa i en nära relation.

Unga brottsoffer