Vittnesstöd

Ska du vittna eller blivit kallad till rättegång av annan anledning har du möjlighet att få vittnesstöd på Tingsrätten i Jönköping och Göta Hovrätt i Jönköping.

Vill du veta mer om vittnesstöden så hör av dig till Brottsofferjouren Jönköping (telefon 036-107640). Där kan du få kontakt med vittnesstöden som finns vid Jönköpings Tingsrätt och Göta Hovrätt.