Brottsutsatt

Ingen är opåverkad av att bli utsatt för ett brott. Det kan ge konsekvenser psykiskt, fysiskt, socialt och ibland även ekonomiskt. I det läget kan det vara skönt att ha någon att prata med och som kan hjälpa till att förmedla kontakter och vara ett stöd i det kaos som ofta råder tiden efter brottet. 

Det är mycket att ordna för den som är utsatt. Tex: dokumentera skador, polisförhör, anmälan försäkringsbolag, kanske sjukskrivning, begära skadestånd, kanske rättegång. Delar av detta kan vi på brottsofferjouren hjälpa till med, till exempel myndighetskontakter och samtalsstöd.

Vi har erfarenhet av att möta människor som varit brottsutsatta. Vi kan rättsprocessen och har goda kontakter inom polis och andra myndigheter.

Vi stöder också vittnen, anhöriga och vänner till någon som varit brottsutsatt.

Även du som är anhörig till en gärningsman, anser vi vara ett brottsoffer.